รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนร่มไทรวิทยา
114 ม.19 บ้านนาขาม   ตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 47180


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :