ภาพกิจกรรม
นายประจบ บุญแสง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬา ที่ประจำหอพักนักกีฬา และออกตรวจสอบการบริหารจัดการหอพักนักกีฬาโรงเรียนร่มไทรวิทยา
วันที่ 17 พ.ค 2565 นายประจบ บุญแสง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ นายนรงค์ศักดิ์ เครือบุตรดี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ตรวจเยี่ยมนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬา ที่ประจำหอพักนักกีฬา และออกตรวจสอบการบริหารจัดการหอพักนักกีฬาโรงเรียนร่มไทรวิทยา

โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2565,10:52   อ่าน 23 ครั้ง