ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 1/2565
วันที่  18  สิงหาคม  2565  โรงเรียนร่มไทรวิทยา  ได้ดำเนินจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  ประจำปีการศึกษา  2565  ขึ้น  โดยมีกิจกรรมการแข่งขันพับจรวดร่อนนาน   การแข่งขันจรวดขวดนำ้  และกิจกรรมประกวดชุดรีไซเคิล
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2565,11:30   อ่าน 15 ครั้ง