ภาพกิจกรรม
กิจกรรมร่วมอบรมการสร้างสื่อนวัฒกรรมทางเทคโนโลยี
วันที่  9-10  กันยายน  2565  นางวลารัตน์  ปฏิเวศผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยข้าราชการครู  เข้าร่วมฝึกอบรมการสร้างสื่อนวัฒกรรมทางเทคโนโลยี  ณ  โรงแรมสกลแกรนต์  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ซึ่งสำนักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  เป็นหน่วยงานดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2565,12:27   อ่าน 19 ครั้ง