ภาพกิจกรรม
การเรียนการสอนห้องเรียนสายอาชีพ รายวิชางานจักรยานยนต์ไฟฟ้า ณ โรงเรียนร่มไทรวิทยา
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม ๒๕๖๖ นางวลารัตน์ ปฏิเวศ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มไทรวิทยา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับนักเรียนห้องเรียนสายอาชีพโดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนร่มไทรวิทยากับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร จัดการเรียนการสอนห้องเรียนสายอาชีพ รายวิชางานจักรยานยนต์ไฟฟ้า ณ โรงเรียนร่มไทรวิทยา อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2566,10:42   อ่าน 222 ครั้ง