ภาพกิจกรรม
การคัดกรองภาวะเสียงด้านสุขภาพเชิงรุก ในประชาชนกลุ่มอายุ 15-35 ปี (บูรณการ Lisk & DM/HT, TB, ๒Q) เพื่อป้องกันโรคและการค้นหาความผิดปกติต่างๆของร่างกายในระยะเริ่มต้น
วันที่ 9 มีนาคม 2566 นางวลารัตน์ ปฏิเวศ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มไทรวิทยา มอบหมายให้ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่งานอนามัยโรงเรียนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงนิมิต ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ในการคัดกรองภาวะเสียงด้านสุขภาพเชิงรุก ในประชาชนกลุ่มอายุ 15-35 ปี (บูรณการ Lisk & DM/HT, TB, ๒Q) เพื่อป้องกันโรคและการค้นหาความผิดปกติต่างๆของร่างกายในระยะเริ่มต้น ณ โรงเรียนร่มไทรวิทยา
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2566,11:05   อ่าน 17 ครั้ง