ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 1/2565
วันที่  18  สิงหาคม  2565  โรงเรียนร่มไทรวิทยา  ได้ดำเนินจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  ประจำปีการศึกษา  2565  ขึ้น  โดยมีกิจกรรมการแข่งขันพับจรวดร่อนนาน   การแข่งขันจรวดขวดนำ้  และกิจกรรมประกวดชุดรีไซเคิล
การแข่งขันจรวดขวดนำ้ (ประเภทระยะทางไกล)
การแข่งขันจรวดขวดนำ้ (ประเภทระยะทางไกล)
การแข่งขันจรวดขวดนำ้ (ประเภทระยะทางไกล)
การแข่งขันจรวดขวดนำ้ (ประเภทระยะทางไกล)
แข่งขันจรวดพับกระดาษ (ประเภทร่อนนาน)
แข่งขันจรวดพับกระดาษ (ประเภทร่อนนาน)
แข่งขันจรวดพับกระดาษ (ประเภทร่อนนาน)
การแข่งขันจรวดขวดนำ้ (ประเภทระยะทางไกล)
การแข่งขันจรวดขวดนำ้ (ประเภทระยะทางไกล)
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2565,00:00   อ่าน 34 ครั้ง