ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปี 2565
วันที่  1  กันยายน  2565  โรงเรียนร่มไทรวิทยา  ได้ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมรับการประเมินส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ประจำปีการศึกษา  1/2565  จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานราชการภายนอก  โดยสำนักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2565,00:00   อ่าน 26 ครั้ง