ข่าวประชาสัมพันธ์
นายประจบ บุญแสง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬา ที่ประจำหอพักนักกีฬา
วันที่ 17 พ.ค 2565 นายประจบ บุญแสง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ นายนรงค์ศักดิ์ เครือบุตรดี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ตรวจเยี่ยมนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬา ที่ประจำหอพักนักกีฬา และออกตรวจสอบการบริหารจัดการหอพักนักกีฬาโรงเรียนร่มไทรวิทยา
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2565,00:00   อ่าน 208 ครั้ง