กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุดใจ ฐานะสุ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายไพบูลย์ มนตรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0857717940
อีเมล์ : piboonmontree10@gmail.com

นางสาวศศิรดา พงษ์สิทธิศักดิ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0847096309
อีเมล์ : 0847096309a@gmail.com