กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายวิรัตน์ ประโพทัง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 0819757500 0870534898

นางนันทนา รัตนสีดา
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0934926564

นางสาวแพรวนภา ริกำแง
ครูอัตราจ้าง