กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสายรุ้ง พิมพา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธีระศักดิ์ แก้วคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0825608988

นางสาวสุขเพ็ง โถปาคำ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายแสงสุริยา วราห์คำ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวทับทิม คำชมภู
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอินธุอร สงกาผัน
ครูอัตราจ้าง