กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสายรุ้ง พิมพา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธีระศักดิ์ แก้วคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0825608988

นางสาวสุขเพ็ง โถปาคำ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายแสงสุริยา วราห์คำ
ครู

นางสาวทับทิม คำชมภู
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอินธุอร สงกาผัน
ครูอัตราจ้าง