กลุ่มโค้ชกีฬา

นายสมใจ แช่มชื่น
พนักงานราชการ

นายศักดิ์นิรันดร์ ขันสาลี
พนักงานราชการ

นายณัฐพล ถาปันแก้ว
พนักงานราชการ

นายอาทิตย์ นามแสง
ผู้​ฝึกสอน​กีฬา​เปตอง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0938799651
อีเมล์ : Arthit.10112534@gmail.com​

นายวีระยุทธ ฐานะสุข
ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0895767189
อีเมล์ : weerayut5188@gmail.com

นายสมผล แก้วเกิด
ผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนัก
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 082-2089558

นายณภัทร กองจันทร์ดี

นายคุณนิธิ ดาบโสมศรี

นายจิตติพันธ์ ผลจันทร์

นายพุทธลักษณ์ ภูมิโคก
เบอร์โทร : 0904443150

นายธรรมนูญ ศรีเดชา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0885696169
อีเมล์ : Tammanoonbas@gmail.com

นายธวัชชัย อุระ

นายภาสุพงษ์ วิเชียรขำ

นายอภิเดช บัวนาค

นายนครศักดิ์ โถตันคำ

นายกรวิชญ์ ธุระพระ
ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล
เบอร์โทร : 0981425191
อีเมล์ : Korawit_thurapra@hotmail.com