กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางณัฐนันท์ เครือไชย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอารุณรัตน์ โพธิ์กลาง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0632714209
อีเมล์ : arunrat11072525@gmail.com

Miss Truong Thi Canh
ครูอัตราจ้าง